fbpx

Privacy Statement Be In Harmony

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy Statement van Be In Harmony In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Be In Harmony voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Be In Harmony verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van onze diensten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
• De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
• Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen
jou en Be In Harmony te kunnen uitvoeren;
• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
• Het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Minderjarigen
Be In Harmony heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment per mail opvragen ter inzage en aanpassen.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per mail indienen. Be In Harmony reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen
Be In Harmony verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Menu

Stuur mij de kennismakingsvideo!

Doe mee!

Stuur mij de kennismakingsvideo!